Wrexham__Wrecsam

North Wales

Quakers


Crynwyr

Gogledd Cymru

An image of the Quakers' bi-lingual symbol.

Wrexham


Wrexham Quakers meet every Sunday from 10.30am to 11.30 at the Quaker Meeting House in Holt Road, Wrexham LL13 8HN.


Everyone is welcome to attend our meetings.


A children's group meets at the same time on the 4th Sunday in the month. Children are welcome at other times, but please contact Judy Evans in advance.

Wrecsam


Mae Crynwyr Wrecsam yn cyfarfod bob Sul rhwng 10.30 a 11.30 yn Nhy Cwrdd y Crynwyr, Holt Road, Wrecsam, LL13 8HN.


Mae croeso i bawb.


Mae grwp plant yn cyfarfod ar yr un pryd ar bedwaredd Sul y mis. Cysylltwch รข Judy Evans ymlaen llaw os gwelwch yn dda.


Contact / Cyswllt:

Gerry Craddock

01978 359806

gerry.craddock165

@gmail.com


Lettings / Llogi 'r adeilad

Alan Butterworth

07816 988124

wrexhamqmh

@gmail.com

A map showing the location of Wrexham Quaker Meeting House.

Click map

to

enlarge