Pwllheli (& Y Bala)


Pwllheli

Pwllheli Quakers meet at Capel Pen Mount  at 11:30 on the first Sunday of the month for worship, and at 19:30 on the fourth Thursday of the month for half an hour's worship followed by a discussion. Pwllheli meeting is a Welsh language meeting, but all are welcome.


A meeting is also held at Canolfan Bro Tegid  in Bala on the third Sunday of the month at 14:00.

Mae Crynwyr Pwllheli yn cyfarfod yng Nghapel Pen Mount am 11:30 ar Sul cyntaf y mis i addoli, ac am 19:30 ar bedwaredd nos Iau'r mis am hanner awr o addoliad a sgwrs i ddilyn. Mae cyfarfod Pwllheli yn gyfarfod Cymraeg ei hiaith, ond mae croeso i bawb.


Cynhelir hefyd gyfarfod yn y Bala, yng Nghanolfan Bro Tegid  ar drydydd Sul y mis am 14:00.

Contact / Cyswllt:

Rhian Parry

01248716036

post

@crynwyrpwllheli.org

www.crynwyrpwllheli.org

A map showing the location of Canolfan Bro Tegid  in Bala.

Y Bala

Click maps

to

enlarge