Mold__Yr Wyddgrug

Mold

Mold Quakers meet every Sunday from 10.30am to 11.30 at the Grosvenor Hall (formerly the Darby & Joan Club) in Grosvenor Street, Mold CH7 1EJ. This in in the centre of the town, opposite the rear entrance of Wetherspoons. There is free parking on Sundays in the adjacent car park.


Anyone is very welcome to join us in our small friendly meeting for worship, which is followed by refreshments and a chat.

 Yr Wyddgrug

Mae Crynwyr Yr Wyddgrug yn cyfarfod bob bore Sul o 10.30 tan 11.30 yn Neuadd Grosvenor ('Clwb Darby a Joan' cynt), Stryd Grosvenor, Yr Wyddgrug CH7 1EJ.  Mae'r neuadd yng nghanol y dre, gyferbyn รข mynedfa gefn Wetherspoons. Mae 'na faes parcio cyfagos, dydd Sul am ddim.


Croeso i bawb sy isio ymuno ag ein cwrdd addoli bach a chyfeillgar, ac wedyn rhannu panad a sgwrs efo ni.

Contact / Cyswllt:

Wendy Wynne-Eyton

01352 751321

wendywynneeyton

@btinternet.com

A map showing the location of the Grosvenor Hall in Mold.

Click

map

to

enlarge