Colwyn Bay__Bae Colwyn

North Wales

Quakers


Crynwyr

Gogledd Cymru

An image of the Quakers' bi-lingual symbol.

Colwyn Bay

Colwyn Bay Quakers meet every Sunday morning from 10.30am to 11.30 at the Meeting House at 21 Erskine Road, Colwyn Bay, LL29 8EU.


Children: We welcome children to our Meeting, for further information please phone or email Carol Pickering or Julia Aspden  in advance.

 Bae Colwyn

Mae Crynwyr Bae Colwyn yn cyfarfod bob bore Sul rhwng 10.30 a 11.30 yn y Ty Cwrdd yn 21 Erskine Road, Bae Colwyn, LL29 8EU.


Plant: Rydym yn croesawu plant i'n Cyfarfod. Am wybodaeth bellach ffonwich Carol Pickering neu danfon ebost Julia Aspden .

Contact / Cyswllt:

Carol Pickering

01492 543640

or

Julia Aspden

julia.aspden

@gmail.com

A map showing the location of Colwyn Bay Quaker Meeting House.

Click

map

to

enlarge